Hem

VM-poäng 2000

Namn SP WAGC Väs NM SM Lin Göt P Sum
Harry Taari 21 5 8 2.5 15.5 36.5
Gustav Fahl 13 3 2 4.5 1 10.5 23.5
Erik Ekholm 3 2 1 6 3 5 17 20
Ulf Olsson 7 10 10 17
Magnus Kylemark 7 3 3 10
Jörgen Abrahamsson 6 2 2 8
Magnus Persson 7 7
Björn Hallin 4 4
Christer Lindstedt 4 4
Niklas Norrthon 4 4
Dag von Arnold 3 3
Eui Suk Chung 3 3
Gunnar von Arnold 3 3
Lars Willför 3 3
Mikael Thulin 3 3 3
Henric Bergsåker 2 2 2
Leif Pettersson 1 1
Mikael Andersson 1 1 1
Tomas Boman 1 1 1
Staffan Bäcklund 23 -33 1 4.5 2.5 8 -2

Inför detta år gjordes en översyn och formalisering av reglerna. För poängavdragen innebar det att man behåller heltalsdelen av 3/4 av sina poäng vid årsskiftet.