Hem

VM-poäng 2006

Namn SP WAGC JD Väs KPMC NM SM Lek Lin Göt P Sum
Erik Ouchterlony 15 2 1 8 3 1 3 18 33
Ulf Olsson 22 2 1 2 5 10 32
Martin Li 3 5 10 2 20 20
Michael Yao 45 -43 3 5 0 5 5 18 20
Carl-Johan Ragnarsson 18 18
Klas Almrot 6 3 9 9
Peder Wiklund 4 5 5 9
Tomas Boman 4 3 1 4 8
Staffan Bäcklund 7 7
John Karlsson 2 4 4 6
Lars Willför 6 6
Charlie Åkerblom 2 2 4 4
Max Nilsson 3 3 3
Dan Li 2 2 2
Jörgen Abrahamsson 2 2
Krister Strand 2 2
Magnus Kylemark 2 2
Magnus Persson 2 2
Johan Bosch 1 1
Leif Almrot 1 1
Marcus Weiland 1 1 1
Martin Börjesson 1 1 1
Gustav Fahl -3 -3