Hem

VM-poäng 2007

Namn SP WAGC JD Väs KPMC NM SM Lek Lin Göt P Sum
Martin Li 15 2.5 5 1 3 5 16.5 31.5
Ulf Olsson 24 24
Klas Almrot 6 3 2 5 10 16
Carl-Johan Ragnarsson 13 13
Peder Wiklund 6 6 6 12
Fredrik Blomback 4 3 1 8 8
John Karlsson 4 1 3 4 8
Charlie Åkerblom 3 1 2 3 6
Tomas Boman 6 6
Staffan Bäcklund 5 5
Martin Börjesson 2 2.5 4.5 4.5
Lars Willför 4 4
Leif Almrot 2 2 2
Max Nilsson 2 2
Dan Li 1 1
Jörgen Abrahamsson 1 1
Krister Strand 1 1
Magnus Kylemark 1 1
Magnus Persson 1 1
Yatao Zhang 1 1 1
Gustav Fahl -2 -2
Michael Yao 15 3 5 -43 10 2 20 -8
Erik Ouchterlony 24 -43 1 8 9 -10